Queixeira

Aviso Legal

Material Promocional e Descargas

Programa de man

Cartel información

Cartel Hostalaría

Cartel Comercios

 

Enlaces:

Concello de Arzúa

Arzúa Comercial

 
Material Promocional e Descargas

Programa de man

Cartel información

Cartel Hostalaría

Cartel Comercios

 

Enlaces:

Concello de Arzúa

Arzúa Comercial

 

TITULARIDADE DO SITIO WEB
En cumprimento da Lei de servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), nurse
Lei 34/2002 do 12 de outubro, adiposity
facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sub-sitio web:
Dominio: http://www.arzuacomercial.com/
Titular: Concello de Arzúa
Domicilio social: Rúa de Santiago, 2. 15810 – Arzúa (A Coruña – Galicia).
Teléfono: (+34) 981 500 000 / 981 815 001
E-mail: cultura@concellodearzua.com

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DESTE SITIO WEB
Acceso á web, contidos e información: O acceso a esta páxina web é responsabilidade exclusiva dos usuarios, e supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela.
A web ten o carácter unicamente informativo, en consecuencia os artigos, produtos e/ou servizos expostos, así como, se é o caso, os prezos indicados, son meramente orientativos e o seu uso é exclusivamente informativo; polo que en ningún momento deben ser considerados como unha oferta comercial. De aquí séguese, que non se garante que os artigos, produtos e/ou servizos expostos na web estean dispoñibles nas empresas participantes do Proxecto, así como que os prezos sexan os vixentes no momento da consulta á web.
O Concello de Arzúa resérvase o dereito de realizar, en calquera momento, cantos cambios e modificacións estime convenientes e crea necesarias para a páxina web sen necesidade de previo aviso.
As empresas participantes garanten a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique tanto na cumprimentación dos formularios de rexistro coma en calquera outro momento posterior, sendo da súa responsabilidade actualizar a información subministrada, de tal forma que reflicta a súa situación real. As empresas participantes serán responsables da inexactitude ou falta de veracidade da información achegada.

NORMAS DE USO
O Concello de Arzúa pretende fomentar ou coñecemento aberto mediante a cesión para uso público dos contidos e información propiedade ou xerados polas empresas participantes no Proxecto ou por esta administración. Desta forma pode atopar dentro do portal web arzuacomercial.com contidos liberados ao dominio público. A continuación indícanse os tipos de contido que pode vostede atopar neste portal web sectorial e a licenza de uso á que están sometidos:Os textos (excepto onde se indique o contrario) do Portal Web do Concello de Arzúa están licenciados baixo unha licenza Creative Commons 2.5 España License. Vostede é libre de copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra e facer obras derivadas, baixo as condicións seguintes:
Recoñecemento. Debe atribuír este traballo a Concello de Arzúa.
Non comercial. Non pode utilizar esta obra para fins comerciais.
Compartir baixo a mesma licenza. Se altera ou transforma esta obra, ou xera unha obra derivada, só pode distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta.
As imaxes, vídeos ou outros contidos que non sexan texto están suxeitos a copyright do seu propietario ou a solicitude de licenza de uso ao Concello, excepto onde se indique o contrario. Permisos máis alá do alcance desta licenza están dispoñibles a través desta páxina de petición de información.
Os dereitos derivados de usos lexítimos ou outras limitacións recoñecidas por lei non se ven afectados polo anterior.

DURACIÓN DO SERVIZO
O Concello de Arzúa non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do Sitio web. Cando iso sexa razoablemente posible, tampouco garante a utilidade do Sitio web para a realización de ningunha actividade en concreto, nin a súa infalibilidade.
O acceso á web ten unha duración indefinida; non obstante, o Concello de Arzúa resérvase o dereito de suspender sen previo aviso o acceso aos Usuarios que, ao seu xuízo, incumpran as normas de utilización da súa páxina web e exercer as medidas legais oportunas. Ademais resérvase o dereito de restrinxir o acceso a algunhas seccións da web ao público en xeral, limitándoo unicamente a usuarios ou grupo de usuarios concretos a través da entrega dunha password de acceso da cal serán responsables.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE
O Concello de Arzúa realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos da páxina web, pero non garante nin se responsabiliza de posibles erros nos contidos da web.
O Concello de Arzúa exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de calquera natureza eventualmente derivados de:
– A interrupción do funcionamento ou a falta de dispoñibilidade de acceso á páxina web.
– A privacidade e seguridade na utilización da páxina web por parte do Usuario, e/ou o acceso non consentido de terceiros non autorizados.
– A eventual transmisión de elementos que afecten negativamente aos sistemas informáticos.
– A exactitude, exhaustividade e actualización puntual dos contidos da súa páxina Web.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumprimento do establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (en diante LOPD), o Concello de Arzúa infórmao/a de que os datos de carácter persoal proporcionados ao cubrir os correspondentes formularios de rexistro electrónico contidos no portal, das consultas referentes aos servizos ofrecidos, así como aqueles datos aos que o Concello acceda como consecuencia da súa navegación, serán incorporados nos arquivos automatizados da entidade, podendo exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos no apartado 3º. Por outra banda, mediante o rexistro dos datos, o usuario outorga o seu consentimento ao tratamento destes coas finalidades sinaladas.
Naqueles casos onde sexa necesario cubrir un formulario e realizar o envío, a súa realización implicará necesariamente que foi informado (en virtude do artigo 5 LOPD) e, se é o caso, outorgou o correspondente consentimento (a teor do artigo 6 LOPD) ao contido da cláusula anexada ao formulario e á presente política de privacidade. O usuario deberá encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo informado nese preciso momento daqueles datos que é obrigatorio cubrir e as súas consecuencias en caso de non facelo. Así mesmo, coa aceptación, recoñece que a información e os datos persoais solicitados son exactos e veraces.
Rogamos comunique de forma inmediata ao Concello de Arzúa calquera modificación dos seus datos de carácter persoal, co fin de que a información contida nos arquivos municipais, estea en todo momento actualizada e non conteña erros ou desactualizacións.
O Concello de Arzúa infórmao/a se que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOPD e no Real decreto 994/1999, do 11 de xuño, polo que se aproba a Lexislación de Medidas de Seguridade dos Arquivos Automatizados que conteñan Datos de Carácter Persoal (RMS). O Concello de Arzúa estableceu medidas adicionais para reforzar a confidencialidade e integridade da información nas organizacións, como o establecemento de limitacións ao uso do correo electrónico á hora de enviar datos ou documentos de carácter confidencial. No entanto, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.
O Concello de Arzúa continuamente mantén a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.
Aquelas persoas físicas que faciliten os seus datos poderán dirixirse a esta administración, na súa calidade de responsable do arquivo, co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus arquivos nos termos previstos pola lexislación vixente. Dado o carácter confidencial da información, vostede non poderá exercitar os seus dereitos telefonicamente, debido a que este medio non permite acreditar a identidade como titular dos datos rexistrados.
O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida ao Rexistro Xeral do Concello de Arzúa, situado na Rúa de Santiago, 2, 15810 Arzúa (A Coruña), coa seguinte referencia na súa carta: “LOPD Exercicio de dereitos” (xunto á súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade achegando fotocopia do DNI).

USO DE COOKIES
As “cookies” constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información achegada polos seus usuarios. Non é máis que un arquivo de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no seu disco duro, con información sobre as accións realizadas pola páxina.
Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar dende o tempo que dure a sesión mesmo unha data futura especificada, a partir da cal deixan de ser operativas.
O Concello de Arzúa utiliza “cookies” para a personalización dos servizos ofrecidos aos usuarios, para permitir a identificación de usuarios rexistrados e non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos. Así mesmo, o Concello de Arzúa non pode ler as “cookies” implantadas no disco duro do usuario dende outros servidores.
Neste sentido, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as “cookies” ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada “cookie” e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda do seu navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega. Aínda cando o usuario configurase o seu navegador para rexeitar todas as “cookies” ou rexeitase expresamente as “cookies” do Concello de Arzúa poderá navegar polo portal co único inconveniente de non poder gozar das funcionalidades do portal que requiran a instalación dalgunha delas.
Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo de análise de estatísticas web proporcionado por Google, Inc., unha compañía de Delaware con sede principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), QUE 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto situados no ordenador do usuario para axudar ao sitio web a analizar o uso que fan os visitantes da nosa páxina. A información que xera a cookie sobre o uso do website (incluíndo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información e presentaránola co propósito de facer un seguimento do uso que se fai da nosa páxina web recompilando informes da actividade do site. Google poderá transmitir a devandita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando terceiros procesen a información por conta de Google. A política de privacidade de Google pode ser consultada en http://www.google.com/intl/es/privacypolicy.html.

MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
O Concello de Arzúa resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo co seu propio criterio, ou motivado por un cambio doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da web despois dos devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

LEXISLACIÓN E FORO
A prestación do servizo réxese pola lexislación española, sendo competentes os Tribunais de A Coruña, aos que o Usuario se somete expresamente.